Make your own free website on Tripod.com

Risalah Amal - internet edition

SIDANG PENERBITAN PENTASI

PENASIHAT
En. Azmi Abd. Latif
Puan Salwa bt Sheikh Ahmad

KETUA PENYUNTING
Ubaidullah

PENOLONG KETUA PENYUNTING
Siti Aishah

PENYUNTING
Mohd. Fazly
Muhammad Hafiz
Mohd. Shahril
Mohd. Kamil
Zuhairi
Nik Eiddy Karma
Norzailiana
Nor Azira
Azwin

PENERBIT
Penerbitan PENTASI
BDK SMAPL
KM11,Jalan Labu,71900, Seremban N.Seembilan
Email:-bdksmapl@waumail.com
Laman Web :-bdksmapl.cjb.net

Sidang Penerbitan Pentasi sangat-sangat memerlukan sumbangan berupa bahan, karya, kisah-kisah, kartun-kartun, dan sebagainya. Oleh itu, kami mengalu-alukan sidang pembaca agar menghulurkan sumbangan dalam apa bentuk sekalipun

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi yang telah mengurniakan petunjuk dan hidayah serta nikmat kepada kita semua dan kepada kami, sidang penerbitan PENTASI bagi menyiapkan Risalah Amal edisi alaf baru yang lebih ceria dan padat dengan ilmu berguna.Risalah ini diterbitkan atas inisiatif untuk mendedahkan para pelajar kepada cara beramal dengan betul. Penerbitan Risalah ini adalah pengemaskinian daripada edisi terdahulu yang agak kurang ceria .Ia mempunyai matlamat yang besar iaitu mentarbiyah dan mendidik warga SMAPL ke arah beribadah dengan betul merangkumi pelbagai aspek amalan harian umat Islam.Ini diharapkan akan menjadikan kita orang yang berilmu beramal dan seterusnya beriman. Akhir kata, kami sidang penerbitan PENTASI 2000 , BDK SMAPL berharap agar apa yang termaktub dalam risalah ini akan dimanfaatkan bersama demi kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat.Semoga Allah memberkati kita semua selamanya. Sekian,Wassalam.

-Editasi 2000-Segala yang terkandung di dalam laman web ini adalah hakcipta Badan Dakwah Dan Kepimpinan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.Anda dibenarkan mengambil unsur-unsur yang dipaparkan dalam laman web ini TETAPI mestilah dengan mendapat kebenaran dari Ketua Webmaster terlebih dahulu.

Laman ini paling afdhal dilayari
menggunakan