Himpunan Hadith
Hadith

Abu Bakrah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Janganlah seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang di kala dia sedang marah".

Ahmad dan Muslim meriwayatkan daripada Maqil bin Yassar r.a . bahawa Rasulullah bersabda: "Mana-mana pemimpin yang memimpin lalu dia menipu rakyat maka dia dalam neraka".

Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya".

Link Ke Laman Hadith Al Islam.ComSegala yang terkandung di dalam laman web ini adalah hakcipta Badan Dakwah Dan Kepimpinan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.Anda dibenarkan mengambil unsur-unsur yang dipaparkan dalam laman web ini TETAPI mestilah dengan mendapat kebenaran dari Ketua Webmaster terlebih dahulu.

Laman ini paling afdhal dilayari
menggunakan