Objektif BDK

Badan Dakwah Dan Kepiminan memainkan perana penting di Bumi SMAPL ini.Sebab itulah ia diletakkan dibawah Pengetua dalam heriaki pentadbiran sekolah.Matlamat utamanya ialah mewujudkan Iklim Dini di bumi SMAPL ini.Selain itu BDK mempunyai beberapa objektif am dan khas iaitu:-


Am

 • Sebagai badan induk
 • Mendidik, menyemai dan menanamkan fikrah islamiah
 • Membentuk pelajar yang berpotensi mapan untuk menggerakkan penghayatan Islam
 • Memupuk iklim dini yang kondusif di kalangan warga SMAPL

Khas

 • Membantu Pentadbiran Sekolah
 • Melatih pelajar berorganisasi
 • Melatih pelajar merancang, merumus, menyelaras dan melaksanakan tarbiah Islamiah
 • Melahirkan pelajar yang mampu menangani masalah umat
 • Mendidik ke arah Wahdatul Fikrah
 • Melatih pelajar berdakwah
 • Melahirkan pelajar yang mampu berfikir, beramal dan bertindak mengikut syariah IslamiahSegala yang terkandung di dalam laman web ini adalah hakcipta Badan Dakwah Dan Kepimpinan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.Anda dibenarkan mengambil unsur-unsur yang dipaparkan dalam laman web ini TETAPI mestilah dengan mendapat kebenaran dari Ketua Webmaster terlebih dahulu.

Laman ini paling afdhal dilayari
menggunakan