Make your own free website on Tripod.com

Risalah Amal internet edition

Akidah

Kalimah Tauhid


“Tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah”.Rukun Islam

Rukun Islam

Rukun Iman

 • MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH
 • Suatu pengakuan tentang adanya Allah dan suatu pengakuan tentang kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.

 • MENUNAIKAN SOLAT FARDHU LIMA WAKTU SEHARI SEMALAM
 • Ibadah yang terdiri daripada beberapa rukun dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam iaitu solat fardhu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak.

 • MENGELUARKAN ZAKAT
 • Mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk di berikan kepada oramg tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

 • BERPUASA DI BULAN RAMADHAN
 • Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari hingga matahari terbenam disertai dengan niat.

 • MENUNAIKAN HAJI

 • Wajib ditunaikan di makkah sekali seumur hidup bagi orang yang mampu dengan syrat-syarat tertentu pada waktu tertentu

 

 • BERIMAN KEPADA ALLAH
 • Percaya dengan kewujudan Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya

 • BERIMAN KEPADA MALAIKAT
 • Mempercayai kewujudan malaikat yang dijadikan daripada nur, tidak berjantina, tidak bernafsu dan sentiasa taat kepada Allah

 • BERIMAN KEPAD KITAB
 • Percaya dengan kitab-kitab yang diwahyukan Allah kepada rasul-rasul-Nya sebagai petunjuk kepada manusia .

 • BERIMAN KEPADA RASUL
 • Mengakui bahawa rasul-rasul itu pesuruh Allah yang mendapat wahyu untuk memimpin manusia kejalan yang benar.

 • BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
 • Meyakini adanya hari akhirat di mana semua makhluk akan dikumpul dan diadili akan amalannya.

 • BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR
 • Yakin segala yang berlaku adalah dibawah ketetapan Allah

 

 

 Segala yang terkandung di dalam laman web ini adalah hakcipta ® Badan Dakwah Dan Kepimpinan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.Anda dibenarkan mengambil unsur-unsur yang dipaparkan dalam laman web ini TETAPI mestilah dengan mendapat kebenaran dari Ketua Webmaster terlebih dahulu.

Laman ini paling afdhal dilayari
menggunakan