Make your own free website on Tripod.com

Lirik Nasyid

Nasyid

Sumbangsih

Di sinilah tempatku bermula
Menimba ilmu milik yang Esa
Buat bekalan dunia
Akhirat jua tidak dilupa
Kedengaran sayup berkumandang
Suara anak-anak wawasan
Akan kami buktikan
Kecemerlangan dan kejayaan.

Bersatu hati suara
Tercipta subangsih irama
Buat renungan semua
Tanda ingatan nan mesra
Bersama kita jayakan
Suatu wawasan pendidikan
Untuk agama dan bangsa
Berbakti pada negara
Salam yang teristimewa
Buat temanku semua
Penuhkan ilmu di dada
Hidupmu bakal sejahtera
Terima kasih kami ucapkan
Pada guru teman seperjuangan
Akan kami buktikan
Kecemerlangan dan kejayaan

Balik Ke Muka lirik...Segala yang terkandung di dalam laman web ini adalah hakcipta Badan Dakwah Dan Kepimpinan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.Anda dibenarkan mengambil unsur-unsur yang dipaparkan dalam laman web ini TETAPI mestilah dengan mendapat kebenaran dari Ketua Webmaster terlebih dahulu.

Laman ini paling afdhal dilayari
menggunakan